klik her til Hovedsiden

Formål og Statistikgrundlag

Fangstregistrering, hvorfor?

 1. LSF's-bestyrelse har besluttet, at der er tvungen fangstregistrering for 2013 og fremover. Dette er gjort for at få et samlet overblik over, hvad der fanges i vores fiskevand (primært laks og havørred).
  Registreringen kan ske fra foreningens hjemmeside fra menuen Fiskeriet --> Indberetning eller fra dette link Gudenåsammenslutningen - klik her. Der skal fangstindberettes senest 5 dage efter fangst.
  0-fangst (hvis du intet har fanget i løbet af sæsonen) senest til og med den 15. november, hvor indberetningen lukkes ned..
 2. Følgende skal registreres for alle fangster (0-fangst skal også registreres én gang årligt):
  - Dato
  - Art (Havørred/Laks/andet)
  - Køn
  - Længde
  - Vægt
  - Zone
  - Agn
  - C&R(genudsat):
  - Medlemsnr./Dagkort
 3. Indrapporteringerne behandles anonymt, dog skal man registrere sig med medlemsnummer og navn. Hvis det ønskes, kan fangster vises offentlig på vores hjemmeside. Det skal bemærkes, at udebleven registrering vil kunne ses i vores administration.
 4. Der sendes en påmindelse, om at huske at indberette, til alle via Hjemmesiden, DSF-mail eller Optimisten. Indsender medlemmet ikke registrering jfr. tidsfristen tillægges der 200kr til næste års kontingent.
 5. Har du ikke adgang til en pc og derfor ikke kan registrere din fangst på hjemmesiden, vil bestyrelsesmedlemmerne naturligvis være behjælpelige med dette.

Baggrund for registrering:

Fangstregistrering har i flere år været til diskussion i vores forening og nu er det tid til at komme i gang. Hvad kan fangstregistrering bruges til:
 • Lakseregistrering hjælper Gudenåens Lakseprojekt. Her er det et krav fra kommunerne og Dansk Center for Vildlaks (DCV) at dokumentere udsætninger og genfangst af laks. Hvis ikke vi registrerer, mister vi kommunernes årlige donationer på 600000kr.
 • Lakseregistrering bruges af kommunernes turistbureauer til at udvikle turismen i lokalområdet.
 • Lakseregistrering bruges til at kortlægge laksenes vandringer og tilbagevendingssteder/-tidspunkter.
 • Lakseregistrering kan bruges som bestandsindikator ved en eventuel endelig løsning ved Tangeværket.
 • Ørredregistrering kan hjælpe kommunerne især langs Lilleåen til at kortlægge bestanden samt dens sammensætning af forskellige stammer.
 • Ørredregistrering kan bruges i tilfælde af erstatningssager efter forureningstilfælde i Lilleåen.
 • Sandartregistrering kan bruges til at holde øje med bestanden.
 • Gedderegistrering kan bruges til at holde øje med bestanden.
 • Generelt, hvis vi havde haft registreret i de sidste mange år ville vi kunne have dokumenteret Vorup enges positive/negative effekt og derved stå stærkere med fremtidige natur-ændringer/-genopretninger.

Grundlag for statistikmaterialet:

 1. Statikmaterialet er udarbejdet fra Indberetningsdatabasen med baggrund i medlemsindberetningerne.
 2. Ved datosøgningerne er startdatoen for Marts taget fra 1. januar til 30. marts, da enkelte glemmer at justere Datofeltet ved indberetningen. Medlemmerne bør være opmærksomme på dette og få rettet evt datofejl.
 3. Ved datosøgningerne er slutdatoen for Oktober taget til 31. december, da enkelte skriver Dato efter 31. Oktober. Medlemmerne bør være opmærksomme på dette og få rettet evt datofejl.
 4. Alle fangster uden for vores fiskevand er udelukket i statistikken
 5. Der registreres kun fisk, hvor Medlemsnummeret eller Dagkort er påført

Ansvarlig for denne side: Bestyrelsen
Siden er opdateret den 29.01.2021