Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-08-31
Fanget af: Christian Møller

Art: Laks,  57,0 cm,  1,647 kg,   Kond.fak 0,89