Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-07-30
Fanget af: Jørgen Nissen

Art: Laks,  73,0 cm,  3,700 kg,   Kond.fak 0,95