Fangstberetning


 
Beretning:Flot nyopstegen blank laks. den var megasvær at lande, da den sad fast i en grødebræmme ca 20 meter ude, men det lykkedes heldigvis til sidst

Fangstdato 2016-06-22
Fanget af: Kaj Pedersen

Art: Laks,  80,0 cm,  4,445 kg,   Kond.fak 0,87