Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-05-26
Fanget af: Jes Nyholm

Art: Laks,  91,0 cm,  7,600 kg,   Kond.fak 1,01