Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-05-26
Fanget af: Jens Erik Bæk

Art: Laks,  79,0 cm,  4,450 kg,   Kond.fak 0,90