Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-05-10
Fanget af: Birger Schou Nielsen

Art: Laks,  80,0 cm,  5,100 kg,   Kond.fak 1,00