Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-04-15
Fanget af: Torben Hansen

Art: Laks,  92,0 cm,  7,250 kg,   Kond.fak 0,93