Fangstberetning


 
Beretning:Tak for hjælpen igen ved landingen Per Hovgaard.

Fangstdato 2016-04-15
Fanget af: Erik Søndergaard

Art: Laks,  94,0 cm,  7,700 kg,   Kond.fak 0,93