Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-04-14
Fanget af: Tommy Møller Gregersen

Art: Laks,  94,0 cm,  7,700 kg,   Kond.fak 0,93