Fangstberetning


 
Fangstdato 2016-03-20
Fanget af: Jørgen Nissen

Art: Laks,  105,0 cm,  11,800 kg,   Kond.fak 1,02