Fangstberetning


 
Beretning:

Fangstdato 2005-06-08
Fanget af: Niels J. Jensen

Art: Laks,  92,0 cm,  7,280 kg,   Kond.fak 0,93