Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-30
Fanget af: Lars Hansen,

Art: Laks,  64,0 cm,  2,100 kg,   Kond.fak 0,80