Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-26
Fanget af: Arne Jensen

Art: Laks,  85,0 cm,  5,000 kg,   Kond.fak 0,81