Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-29
Fanget af: Erling Degn

Art: Laks,  85,0 cm,  3,600 kg,   Kond.fak 0,59