Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-29
Fanget af: Erling Degn

Art: Laks,  62,0 cm,  2,100 kg,   Kond.fak 0,88