Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-31
Fanget af: Ib Bomholt Rasmussen

Art: Laks,  77,0 cm,  3,900 kg,   Kond.fak 0,85