Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-30
Fanget af: Kim H Sørensen

Art: Laks,  100,0 cm,  9,000 kg,   Kond.fak 0,90