Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-28
Fanget af: Mogens Thomassen

Art: Laks,  84,0 cm,  5,000 kg,   Kond.fak 0,84