Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-04-07
Fanget af: Søren Busch

Art: Laks,  74,0 cm,  3,700 kg,   Kond.fak 0,91