Fangstberetning


 
Fangstdato 2009-10-24
Fanget af: Claus Toft Møller

Art: Laks,  68,0 cm,  2,300 kg,   Kond.fak 0,73