Fangstberetning


 
Fangstdato 2007-10-24
Fanget af: Søren Busch

Art: Laks,  63,0 cm,  2,000 kg,   Kond.fak 0,80