Fangstberetning


 
Fangstdato 2007-10-11
Fanget af: Leif Mikkelsen

Art: Laks,  64,0 cm,  2,100 kg,   Kond.fak 0,80