Fangstberetning


 
Fangstdato 2006-11-11
Fanget af: Erik Søndergaard

Art: Laks,  82,0 cm,  3,500 kg,   Kond.fak 0,63