Fangstberetning


 
Fangstdato 2006-10-14
Fanget af: Hjørdis Hansen

Art: Laks,  76,0 cm,  3,820 kg,   Kond.fak 0,87