Fangstberetning


 
Fangstdato 2006-10-15
Fanget af: H.H. Kjær Christiansen

Art: Laks,  90,0 cm,  7,500 kg,   Kond.fak 1,03