Fangstberetning


 
Fangstdato 2006-09-16
Fanget af: Hans Iversen Møller

Art: Laks,  53,0 cm,  1,500 kg,   Kond.fak 1,01