Fangstberetning


 
Fangstdato 2006-09-07
Fanget af: Henrik Møller

Art: Laks,  105,0 cm,  10,100 kg,   Kond.fak 0,87