Fangstberetning


 
Beretning:Det var en dejlig morgen ved

åen. Flere fisk i god vægtklasse, viste sig i overfladen. Fangede

først en gedde og derefter laksen.

Fangstdato 2005-09-24
Fanget af: Steffen Toft Jensen

Art: Laks,  64,0 cm,  2,210 kg,   Kond.fak 0,84