Fangstberetning


 
Fangstdato 2005-09-15
Fanget af: Søren Agesen

Art: Laks,  69,0 cm,  2,900 kg,   Kond.fak 0,88