Fangstberetning


 
Beretning:

Fangstdato 2005-05-17
Fanget af: Orla Jørgensen

Art: Laks,  78,0 cm,  4,000 kg,   Kond.fak 0,84