Fangstberetning


 
Beretning:

Fangstdato 2005-05-29
Fanget af: Jens Fister

Art: Laks,  77,0 cm,  4,200 kg,   Kond.fak 0,92