Fangstberetning


 
Fangstdato 2010-10-31
Fanget af: Per Hougaard

Art: Laks,  113,0 cm,  12,250 kg,   Kond.fak 0,85