Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-06-12
Fanget af: Poul Henning Hansen

Art: Laks,  90,0 cm,  7,300 kg,   Kond.fak 1,00