Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-06-21
Fanget af: Martin Velling Pedersen

Art: Laks,  87,0 cm,  6,450 kg,   Kond.fak 0,98