Fangstberetning


 
Beretning:16.06.2022 - Kom en glad mand fra Israel Zeev Yakovlev som efter 3 dages forsøg fik fanget en flot laks på 4,15 kg, 74 cm, fanget i Grå Zone på spin.

Fangstdato 2022-06-16
Fanget af: Zeev Yakovlev

Art: Laks,  74,0 cm,  4,150 kg,   Kond.fak 1,02