Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-06-03
Fanget af: Thorbjørn

Art: Laks,  90,0 cm,  8,000 kg,   Kond.fak 1,10