Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-05-26
Fanget af: Thorbjørn

Art: Laks,  90,0 cm,  7,200 kg,   Kond.fak 0,99