Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-05-29
Fanget af: Jesper Eriksen

Art: Laks,  89,0 cm,  6,500 kg,   Kond.fak 0,92