Fangstberetning


 
Beretning:Fin fisk. Havde desværre lidt kamp skader fra diverse sæl/skarv/Odder.

Fangstdato 2022-04-14
Fanget af: Martin Velling Pedersen

Art: Laks,  100,0 cm,  10,140 kg,   Kond.fak 1,01