Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-04-10
Fanget af: Niels Peder Larsen

Art: Laks,  90,0 cm,  7,300 kg,   Kond.fak 1,00