Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-04-09
Fanget af: Bruno Kolding

Art: Laks,  90,0 cm,  8,600 kg,   Kond.fak 1,18