Fangstberetning


 
Beretning:Rigtig stærk og flot laks. Tak til Jens Otto for sikker håndlanding.

Laksekonkurrencen 2022

Fangstdato 2022-04-02
Fanget af: Peter Asbøg Nielsen

Art: Laks,  89,0 cm,  8,300 kg,   Kond.fak 1,18