Fangstberetning


 
Fangstdato 2022-03-29
Fanget af: Niels-Jørn Mogensen

Art: Laks,  84,0 cm,  6,140 kg,   Kond.fak 1,04