Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-11-15
Fanget af: Verner Jensen

Art: Laks,  72,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00