Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-11-14
Fanget af: Kim H. Sørensen

Art: Laks,  87,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00