Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-11-14
Fanget af: Bo Kappel Christensen

Art: Laks,  78,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00