Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-10-28
Fanget af: Niels Jørgen Hansen

Art: Laks,  67,0 cm,  2,540 kg,   Kond.fak 0,84