Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-10-16
Fanget af: Søren Juul Jensen

Art: Laks,  76,0 cm,  0,000 kg,   Kond.fak 0,00