Fangstberetning


 
Fangstdato 2021-10-04
Fanget af: Harry Christiansen

Art: Laks,  79,0 cm,  4,500 kg,   Kond.fak 0,91